Kasem og Tiger jobber sammen som i rollen som gartner, sjåfør og vaktmester.

Nordlys Bunader har en målsetning om å være den mest attraktive arbeidsplassen i Chiang Mais tekstilnæring. Vi skal tiltrekke oss og utvikle de beste håndtverkerene i bransjen, og vi skal være konkurransedyktige hva gjelder lønn og sosiale goder.

 

For Nordlys Bunader har det vært viktig å ta med seg det beste av norske verdier i møte med arbeidslivet i Thailand. Broderi og søm på bunader er tidkrevende håndtverk, og det er åpenbare kostnadsmessige fortrinn ved å være lokalisert i Thailand. Det gir ingen rett til å betale så lite som mulig . Tvert imot, når vi får nydelig utført arbeid til en god pris er det viktig å gi noe tilbake. Selskapet søker derfor å være lønnsledende etter lokale forhold og bransje samt ivareta arbeiderenes rettigheter. 

I Thailand er det vanlig med 48 timers arbeidsuke fordelt på 6 dager. De ansatte i Nordlys Bunader jobber 44 timer per uke fordelt på 6 arbeidsdager.

Ansatte som er gravide har i henhold til arbeidsmiljøloven svært lav grad av rettigheter i Thailand. Hos Nordlys Bunader dekker vi sykefravær under svangerskap, samt 3 måneders permisjon etter fødsel.

Firmaet betaler også helseforsikring som de ansatte kan benytte seg av ved behov.

Vi setter av et bestemt beløp pr. ansatt hver måned som brukes til sosiale arrangementer. Vi har "julebord" samt reiser de ansatte på tur sammen når de har samlet opp nok penger i kassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste som blir ansatt i firmaet har lite erfaring og ingen utdanning. Hos oss går de gjennom en 3 måneders prøveperiode hvor de blir lært opp i broderi og enkel søm. Hvis de består kvalitetskravene etter at prøveperioden er over, blir de fast ansatt. De fleste starter karrieren med å brodere og sy bunadposer, men etter hvert som de får mer erfaring blir de lært opp i de mer avanserte broderiene eller innenfor søm. 

Det er viktig med gode ergonomiske forhold for de ansatte. De skal ha gode stoler, godt inneklima og god belysning.

De ansatte har 23 dager ferie per år som er 5 dager mer enn det som krav iht. loven.

Vi får ofte besøk både av kunder og andre tilreisende, og da er det godt å kunne vise frem fine lokaler hvor de ansatte har det bra.

 

 

-Vi skal være lønnsledende etter lokale forhold og bransje, og ivareta arbeideres rettigheter.

Samfunnsansvar

De ansatte i Nordlys Bunader jobber 44 timer per uke fordelt på 6 arbeidsdager.

Viktigst av alt – vi har det kjekt på jobb! Det er et veldig godt arbeidsmiljø og det få som slutter i Nordlys Bunader.

Broderi og søm er tidkrevende håndtverk